Zwołuję w dniu 23 marca 2017 roku (czwartek) o godz. 900 w Sali konferencyjnej Urzędu Gminy Narew posiedzenie Komisji Budżetu i Finansów z następującym porządkiem dziennym:

  1. Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawie nabycia i sprzedaży nieruchomości stanowiących własność Gminy Narew.
  2. Fundusz sołecki na 2018 rok.
  3. Konsultacja w sprawie zmian w budżecie gminy.
  4. Sprawy różne.

Przewodniczący Komisji Budżetu i Finansów
Roman Ostapczuk