Dnia 15 kwietnia 2017r. Punkt Selektywnej Zbiórki odpadów będzie
nieczynny
Samowolne pozostawienie odpadów podlega karze na podstawie art.10 Ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminie.