INFORMACJA WÓJTA GMINY NAREW


Wójt Gminy Narew na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami /Dz.U. z 2016r, poz. 2147 z późn. zmianami/ informuje, że na tablicy ogłoszeń w lokalu Urzędu Gminy w Narwi ul. Mickiewicza 101 zostaje wywieszony na okres 21 dni /od dnia 5 maja 2017r./ wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w miejscowościach:

 • obręb Kutowa - działka oznaczona nr 83/1 o pow. ogólnej 0,2058 ha. (1)
 • obręb Lachy - działka oznaczona nr 3/8 o pow. ogólnej 0,2162 ha. (2)

Szczegółowych informacji o nieruchomościach zamieszczonych w wykazach można zasięgniąć na bip.ug.narew.wrotapodlasia.pl

1.

 • Oznaczenie nieruchomości wg KW: BI2P/00032371/3
 • Oznaczenie nieruchomości wg ewidencji gruntów: 83/1
 • Powierzchnia ogólna działki: 0,2058ha
 • Opis działki: Położona jest na początku zabudowy siedliskowej. Niezabudowana, porośnięta trawą i chwastami, a po granicy zachodniej rośnie kilka drzew liściastych. Kształt łamany - od ulicy szer. ok. 11m, a od zaplecza - ok. 28m.
 • Przeznaczenie w planie zagospodarowania przestrzennego: brak aktualnego planu zagospodarowania przestrzennego oraz decyzji o warunkach zabudowania i zagospodarowania terenu.
 • Cena nieruchomości w zł/Wysokość czynszu dzierżawy: 12615,00zł/-
 • Poniesione koszty w zł: 500,00zł
 • Uwagi, podatek VAT: brak

 

2.

 • Oznaczenie nieruchomości wg KW: BI2P/000032577/7
 • Oznaczenie nieruchomości wg ewidencji gruntów: 3/8
 • Powierzchnia ogólna działki: 0,2162ha
 • Opis działki: Położona jest na początku zabudowy siedliskowej wsi. Na części jej obszaru występują nierówności (zagłębienia) porośnięte kilkoma drzewami liściastymi i zakrzaczeniami. Na obszarze działki znajduje się stacja trafo. Działka ma kształt czworoboku. Uzbrojona w sieć elektryczną i wodociąg. Od czoła graniczy z ulicąasfaltową, a od zaplecza z drogą zagumienną gruntową, zakrzaczoną na wysokości działki.
 • Przeznaczenie w planie zagospodarowania przestrzennego: brak aktualnego planu zagospodarowania przestrzennego oraz decyzji o warunkach zabudowania i zagospodarowania terenu.
 • Cena nieruchomości w zł/Wysokość czynszu dzierżawy: 21000,00zł/-
 • Poniesione koszty w zł: 500,00zł
 • Uwagi, podatek VAT: brak


Wójt Gminy Narew
mgr Andrzej Pleskowicz