Zwołuję w dniu 10 maja 2017 roku (środa) o godz. 9:00 w Sali konferencyjnej Urzędu Gminy Narew posiedzenie Komisji Budżetu i Finansów z następującym porządkiem dziennym:

  1. Zmiany w budżecie gminy.
  2. Sprzedaż nieruchomości i udzielenie bonifikaty.
  3. Sprawy różne.

Przewodniczący Komisji Budżetu i Finansów
Roman Ostapczuk