Zwołuję w dniu 21 czerwca 2017 roku (środa) o godz. 9:00 w Sali konferencyjnej Urzędu Gminy Narew posiedzenie Komisji Budżetu i Finansów z następującym porządkiem dziennym:

  1. Opinia komisji w sprawie zmian w budżecie.
  2. Opinia komisji w sprawie wykonania budżetu za 2016 rok i udzielenie absolutorium Wójtowi Gminy Narew.
  3. Opinia komisji w zakresie planowanych remontów i budowy nowych obiektów na terenie Gminy Narew
  4. Sprawy różne.

Przewodniczący Komisji Budżetu i Finansów
Roman Ostapczuk