Zwołuję w dniu 21 czerwca 2017 roku (środa) o godz. 11:00 w Sali konferencyjnej Urzędu Gminy Narew posiedzenie Komisji Rozwoju Gminy z następującym porządkiem dziennym:

  1. Konsultacja w sprawie projektów uchwał przygotowanych na sesję
  2. Ocena komisji w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Narew.
  3. Ocena komisji w sprawie udzielenia dotacji celowej Powiatowi Hajnowskiemu
  4. Sprawy różne.

Przewodnicząca Komisji Rozwoju Gminy
Halina Turbaczewska