Hajnówka, dn. 12.10.2017 r.

GK.6620.11.23.2015

ZAWIADOMIENIE

W zwiazku z prowadzonym postępowaniem scaleniowym obiektu „Kotłówka i inne”, gm. Narew na podstawie art. 7 ust 3, art.10 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 26 marca 1982r. o scalaniu i wymianie gruntów (Dz. U. z 2014 r. poz. 700 z późn. zm.) zawiadamia się o zwołaniu zebrania ogólnego wszystkich właścicieli gruntów w obr: Kotłówka, Koweła i Łopuchówka - uczestników scalenia gruntów obiektu „Kotłówka i inne”, gm. Narew, które odbędzie się:

7 listopada 2017 r. (wtorek), o godz. 10:00
w świetlicy wiejskiej w Kowele

Celem spotkania jest:

  • odczytanie postanowienia rozszerzającego postępowanie scaleniowe,
  • omówienie zmian do projektu ogólnego scalenia,
  • przekazanie informacji ogólnych o procesie scalenia gruntów.

Jednocześnie zwołuje się w tym samym miejscu i terminie zebranie Komisji Doradczej w celu wybrania przewodniczącego.

 

Z upoważnienia Starosty
Naczelnik Wydziału Geodezji
Katastru i Nieruchomości
Geodeta Powiatowy
Halina Leszczyńska