Narew dnia 2017.10.27

INFORMACJA

Wójt Gminy Narew podaje do publicznej wiadomości, że w siedzibie Urzędu Gminy w Narwi został wywieszony wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę w trybie bezprzetargowym w miejscowościach:

Cisy - oznaczona nr 42,
Gorodzisko - oznaczona nr 75/1,
Gradoczno - oznaczone nr 188/6, 185/3, 144/12, 144/17 i 150,
Kotłówka - oznaczona nr 56,
Koźliki - oznaczone nr 165/9, 165/12, 165/7 i 165/16,
Łopuchówka -oznaczone nr 169,
Narew - oznaczona nr 704,
Odrynki - oznaczona nr 403, 430/2, 534/6,
Trześcianka - oznaczona nr 320,
Tyniewicze - oznaczone nr 618, 205/1, 129/5

 

Wójt Gminy Narew
Andrzej Pleskowicz