Harmonogramy odbioru odpadów komunalnych niesegregowanych i selektywnych
  na terenie Gminy Narew w okresie od 1 stycznia do 30 czerwca 2018r.
DLA ZABUDOWY JEDNORODZINNEJ

 
MIEJSCOWOŚCI: Ancuty, Białki, Cisy, Iwanki, Ogrodniki, Paszkowszczyzna, Puchły, Rohozy, Saki, Soce, Trześcianka, Waniewo.
Rodzaj odpadu 
Miesiące
Styczeń
Luty
Marzec
Kwiecień
Maj
Czerwiec
Data
Zmieszane odpady komunalne (pozostałości po segregacji) - pojemniki
25
22 22
26 24 28
Selektywne odpady komunalne - worki żółty, niebieski, zielony i czarny
25 22
22
26 24
28
Selektywne odpady komunalne (odpady zielone) - worek brązowy
-
-
-
26 24
28
 
MIEJSCOWOŚCI: Bruszkowszczyzna, Chrabostówka, Cimochy, Doratynka, Gorędy, Gorodczyno, Gradoczno, Gramotne, Gorodzisko, Hajdukowszczyzna, Istok, Janowo, Kaczały, Kotłówka, Koweła, Koźliki, Kutowa, Krzywiec, Lachy, Łopuchówka, Łosinka, Makówka, Nowiny, Odrynki, Podborowisko, Przybudki, Radźki, Rybaki, Skaryszewo, Tyniewicze Duże, Tyniewicze Małe, Usnarszczyzna, Waśki, Zabłocie.
Rodzaj odpadu 
Miesiące
Styczeń
Luty
Marzec
Kwiecień
Maj
Czerwiec
Data
Niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne - pojemniki
26
23
23
27 25 22
Selektywne odpady komunalne - worki żółty, niebieski, zielony i czarny
26 23 23 27 25
 22
Selektywne odpady komunalne - odpady zielone (worek brązowy)
-
-
-
27 25 22
    
MIEJSCOWOŚCI: Narew - ulice.  
Rodzaj odpadu 
Miesiące
Styczeń
Luty
Marzec
Kwiecień
Maj
Czerwiec
Data
Niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne - pojemniki
25
22
22
26 24 28
Selektywne odpady komunalne - worki żółty, niebieski, zielony i czarny
25 22
22 26 24
28
Selektywne odpady komunalne - odpady zielone (worek brązowy)
-
-
- 26 24
28
 
 
Harmonogramy odbioru odpadów komunalnych niesegregowanych i selektywnych
  na terenie Gminy Narew w okresie od 1 stycznia do 30 czerwca 2018r.
DLA ZABUDOWY WIELORODZINNEJ
 
Rodzaj odpadu 
Miesiące
Styczeń
Luty
Marzec
Kwiecień
Maj
Czerwiec
Data
Międzyzakładowa Spółdzielnia Mieszkaniowa w Narwi,
Wspólnoty mieszkaniowe: ul. Mickiewicza 101C, 101D, 101E, 32, 81A, ul. Bielska 84 i 88
Niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne - pojemniki 4,15
5,19
5,19 5,16 7,21 4,18
Międzyzakładowa Spółdzielnia Mieszkaniowa w Narwi,
Wspólnoty mieszkaniowe: ul. Mickiewicza 101C, 101D, 101E, 81A
Selektywne odpady komunalne - pojemniki na tworzywa sztuczne, metale i odpady wielomateriałowe
9,23
13,27
13,27
10,24
8,22
12,26
Selektywne odpady komunalne - pojemniki na papier, tekturę i tekstylia
11,25
8,22
8,22
12,26 10,24
14,28
Selektywne odpady komunalne - pojemniki na szkło
17,31
14,28
14,28
11,25
9,23
13,27
Wspólnoty mieszkaniowe: ul. Mickiewicza 32, ul. Bielska 84 i 88
Selektywne odpady komunalne - worki brązowe lub białe
(odpady zielone)
-
- -
26
24
28
 Selektywne odpady komunalne - worki żółty, niebieski, zielony, czarny i brązowy 25
22 22
26
24
28
 

Harmonogramy do pobrania:

- zabudowa jednorodzinna
- zabudowa wielorodzinna