INFORMACJA WÓJTA GMINY NAREW


Wójt Gminy Narew na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami /Dz.U. z 2018r, poz. 121 z późn. zmianami/ informuje, że na tablicy ogłoszeń w lokalu Urzędu Gminy w Narwi ul. Mickiewicza 101 zostaje wywieszony na okres 21 dni /od dnia 30 stycznia 2018r./ wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy w trybie bezprzetargowym:

  • obręb Narew - działka oznaczona nr 57/3 - część o pow. 225 m2.

Szczegółowych informacji o nieruchomościach zamieszczonych w wykazach można zasięgniąć w Urzędzie Gminy w Narwi, ul. Mickiewicza 101, lub na bip.ug.narew.wrotapodlasia.pl

 


Wójt Gminy Narew
Andrzej Pleskowicz