Na podstawie art. 11a ust. 7 pkt 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (tekst jedn.: Dz. U. z 2017 r. poz. 1840) zapraszam wszystkie zainteresowane organizacje pozarządowe, organizacje społeczne oraz inne uprawnione podmioty do wzięcia udziału w konsultacjach projektu uchwały Rady Gminy Narew w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Narew na 2018 r.

Opinie oraz uwagi o programie można składać w następujący sposób:

  1. składanie uwag i opinii na piśmie w Urzędzie Gminy Narew, sekretariat, w dni robocze, w godzinach od 7:30 do 15:30 lub przesłanie pocztą pod adres Urzędu Gminy Narew;
  2. składanie uwag i opinii za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. oraz faksem na nr 85 873 35 35.

Jednocześnie informuję, że zgodnie z art. 11a ust. 8 podmioty, o których mowa w ust. 7 wymienionej ustawy, wydanie opinii o projekcie następuje, w terminie 21 dni od dnia podania do publicznej wiadomości niniejszego zawiadomienia, tj. do dnia 27 marca 2018 r. Niewydanie opinii w ww. terminie, uznaje się za akceptację programu.

Treść projektu uchwały w wersji elektronicznej znajduje się poniżej.

 

Projekt programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Narew w 2018 roku