Narew, 27 czerwca 2018r.

WÓJT GMINY NAREW

ogłasza:

I przetarg ustny nieograniczony
na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy Narew
w miejscowości:

Wieś Odrynki - działki położone na terenach zabudowy siedliskowej wsi Odrynki, przed terenami zabudowanymi od strony wsi Bruszkowszczyzna. Dojazd ulicą żwirową, a od zaplecza drogą zagumienną. Możliwość uzbrojenia w sieć elektryczną i wodociągową. Szerokość każdej z nich to ok. 12 m. N/w działki położone są obok siebie. Przeznaczenie w planie zagospodarowania przestrzennego pod tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej z dopuszczeniem usług nieuciążliwych realizowanych w formie wbudowanej w budynku mieszkalnym lub jako obiekty wolnostojące, oznaczone w ewidencji gruntów nr:

 1. 288/1 o pow. 1233m2 /RV-0,1233ha/ KW Nr BI2P/00043031/8
  • cena wywoławcza - 14 032,00 zł
  • wysokość wadium - 1 500,00 zł
  • dodatkowe koszty - 370,00 zł
  • o wysokości posiąpienia decydują uczestnicy przetargu, minimalne 140,00 zł.
  • do ceny wylicytowanej zostanie doliczony podatek VAT w wysokości 23%.
 2. 288/2 o pow. 1233m2 /RV-0,1233ha/ KW Nr BI2P/00043031/8
  • cena wywoławcza - 13 348,00 zł
  • wysokość wadium - 1 400,00 zł
  • dodatkowe koszty - 370,00 zł
  • o wysokości posiąpienia decydują uczestnicy przetargu, minimalne 140,00 zł.
  • do ceny wylicytowanej zostanie doliczony podatek VAT w wysokości 23%.

Przetarg odbędzie się dnia 31 lipca 2018r. o godz. 11:00
w siedzibie Urzędu Gminy w Narwi ul. Mickiewicza 101, pok. 7.

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wplacenie wadium na konto Urzędu Gminy w Narwi

64 8086 0004 0000 1052 2000 0090 Bank Spółdzielczy w Narwi

w terminie do 25 lipca 2018r (za datę wpłaty przyjmuje się datę wpływu wadium na podany rachunek Urzędu).

Szczegółowych informacji o nieruchomości można zasięgnąć w Urzędzie Gminy w Narwi pok. 4, tel. 85 6816755, 785084097 lub na bip.ug.narew.wrotapodlasia.pl.

 

Wójt Gminy Narew
Andrzej Pleskowicz