Harmonogramy odbioru odpadów komunalnych niesegregowanych i selektywnych
  na terenie Gminy Narew w okresie od 1 lipca do 31 grudnia 2018r.
DLA ZABUDOWY JEDNORODZINNEJ

 
MIEJSCOWOŚCI: Ancuty, Białki, Cisy, Iwanki, Ogrodniki, Paszkowszczyzna, Puchły, Rohozy, Saki, Soce, Trześcianka, Waniewo.
Rodzaj odpadu 
Miesiące
Lipiec
Sierpień
Wrzesień
Październik
Listopad
Grudzień
Data
Zmieszane odpady komunalne (pozostałości po segregacji) - pojemniki
26
23 27
25 22 27
Selektywne odpady komunalne - worki żółty, niebieski, zielony i czarny
26 23
27
25 22
27
Selektywne odpady komunalne (odpady zielone) - worek brązowy
26
23
27
25 22
-
 
MIEJSCOWOŚCI: Bruszkowszczyzna, Chrabostówka, Cimochy, Doratynka, Gorędy, Gorodczyno, Gradoczno, Gramotne, Gorodzisko, Hajdukowszczyzna, Istok, Janowo, Kaczały, Kotłówka, Koweła, Koźliki, Kutowa, Krzywiec, Lachy, Łopuchówka, Łosinka, Makówka, Nowiny, Odrynki, Podborowisko, Przybudki, Radźki, Rybaki, Skaryszewo, Tyniewicze Duże, Tyniewicze Małe, Usnarszczyzna, Waśki, Zabłocie.
Rodzaj odpadu 
Miesiące
Lipiec
Sierpień
Wrzesień
Październik
Listopad
Grudzień
Data
Niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne - pojemniki
27
24
28
26 23 28
Selektywne odpady komunalne - worki żółty, niebieski, zielony i czarny
27 24 28 26 23
28
Selektywne odpady komunalne - odpady zielone (worek brązowy)
27
24
28
26 23 -
    
MIEJSCOWOŚCI: Narew - ulice.  
Rodzaj odpadu 
Miesiące
Lipiec
Sierpień
Wrzesień
Październik
Listopad
Grudzień
Data
Niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne - pojemniki
26
23
27
25 22 27
Selektywne odpady komunalne - worki żółty, niebieski, zielony i czarny
26 23
27 25 22
27
Selektywne odpady komunalne - odpady zielone (worek brązowy)
26
23
27 25 22
-
 
 
Harmonogramy odbioru odpadów komunalnych niesegregowanych i selektywnych
  na terenie Gminy Narew w okresie od 1 lipca do 31 grudnia 2018r.
DLA ZABUDOWY WIELORODZINNEJ
 
Rodzaj odpadu 
Miesiące
Lipiec
Sierpień
Wrzesień
Październik
Listopad
Grudzień
Data
Międzyzakładowa Spółdzielnia Mieszkaniowa w Narwi,
Wspólnoty mieszkaniowe: ul. Mickiewicza 101C, 101D, 101E, 32, 81A, ul. Bielska 84 i 88
Niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne - pojemniki 2, 16
6, 20
3, 17
1, 15, 29
22, 26
10, 24
Międzyzakładowa Spółdzielnia Mieszkaniowa w Narwi,
Wspólnoty mieszkaniowe: ul. Mickiewicza 101C, 101D, 101E, 81A
Selektywne odpady komunalne - pojemniki na tworzywa sztuczne, metale i odpady wielomateriałowe
10, 24
7, 21
4, 18
2, 16
6, 20
4, 18
Selektywne odpady komunalne - pojemniki na papier, tekturę i tekstylia
12, 26
9, 23
6, 20
4, 18, 30
8, 22
6, 27
Selektywne odpady komunalne - pojemniki na szkło
11, 25
8, 22
12, 26
10, 24
7, 28
12, 24
Wspólnoty mieszkaniowe: ul. Mickiewicza 32, ul. Bielska 84 i 88
Selektywne odpady komunalne - worki brązowe lub białe
(odpady zielone)
26
23 27
25
22
-
 Selektywne odpady komunalne - worki żółty, niebieski, zielony, czarny i brązowy 26
23 27
25
22
27
 

Harmonogramy do pobrania:

- zabudowa jednorodzinna
- zabudowa wielorodzinna