Narew dnia 2018.07.06

 

GK.6840.4.2018

INFORMACJA

Wójt Gminy Narew na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (tj. Dz. U. z 2018r., poz. 121) informuje, że na tablicy ogłoszeń w lokalu Urzędu Gminy w Narwi, ul. Mickiewicza 101, zostaje wywieszony na okres 21 dni (od dnia 11 lipca 2018r.) wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży, w obrębie wsi:

Cisy - działka oznaczona nr 10/4, o pow. 254 m2

Szczegółowych informacji o nieruchomościach zamieszczonych w wykazach można zasięgnąć na bip.ug.narew.wrotapodlasia.pl

 

Wójt Gminy Narew
Andrzej Pleskowicz