Opróżniania zbiorników bezodpływowych przy wykorzystaniu beczki asenizacyjnej należącej do Gminy Narew zostaje wstrzymane na okres 10 dni tj. 23 07.- 03.08

Posiadającym zezwolenie na opróżnianie zbiorników bezodpływowych z terenu Gminy Narew jest Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych w Hajnówce ul. Łowcza 4. tel. (0 85) 682 23 57 wew.26


Za utrudnienia przepraszamy.