58e38b8309836 o full

Ogłoszenie

Wóta Gminy Narew

z dnia 22 października 2018r

Uprzejmie informuję, że z otrzymanej dotacji z budżetu Województwa Podlaskiego w wysokości 10 000,00 zł z przeznaczeniem jako zadanie bieżące w roku 2018 wykonano dla Ochotniczych Straży Pożarnych w Treściance i Łosince:

  • remont samochodu strażackiego IVECO DAI - OSP Trześcianka
  • remont samochodu strażackiego STAR 200 - OSP Łosinka

Wójt Gminy Narew
Andrzej Pleskowicz