58e38b8309836 o full

Narew dnia 2018.10.23

 

GK.6845.4.2018

INFORMACJA

Wójt Gminy Narew podaje do publicznej wiadomości, że na tablicy ogłoszeń w lokalu Urzędu Gminy w Narwi, ul. Mickiewicza 101, został wywieszony na okres 21 dni wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy w trybie bezprzetargowym, w miejscowośćiach:

Cisy - działka oznaczona nr 42,
Gradoczno - działki oznaczone nr 150, 144/12, 144/17, 165, 169/1, 138/1,
Gorodczyno - działki oznaczone nr 301/1, 303/1,
Koźliki - działki oznaczone nr 165/7, 165/9, 165/12, 165/16,
Odrynki - działki oznaczone nr 159, 423, 473,
Janowo - działka oznaczona nr 186/1,
Tyniewicze - działka oznaczona nr 1067,
Narew - działki oznaczone nr 638, 739,
Przybudki - działki oznaczone nr 84/2, 85,
Rybaki, dział łąkowy Czyże - działka oznaczona nr 74/3,
Waniewo - działki oznaczone nr 518, 551/1, 865/1, 526/1, 542/1, 553.

Szczegółowych informacji o nieruchomościach zamieszczonych w wykazach można zasięgnąć na bip.ug.narew.wrotapodlasia.pl

 

Wójt Gminy Narew
Andrzej Pleskowicz