58e38b8309836 o full

Komunikat Powiatowego Inspektora
Nadzoru Budowlanego w Hajnówce

do właścicieli, zarządców i użytkowników obiektów budowlanych
w związku z nadchodzącym sezonem jesienno-zimowym

Szanowni Państwo,

brak szczelności i sprawności urządzeń spalających paliwa, instalacji kominowych i gazowych oraz brak drożności i właściwego ciągu przewodów wentylacyjnych są najczęstszymi przyczynami zatrucia tlenkiem węgla (czadem) oraz wybuchów gazu i pożarów.

Dlatego przypominam przed nadchodzącym sezonem jesienno-zimowym, że na właścicielach izarządcach obiektów budowlanych ciąży obowiązek zapewnienia co najmniej jednej W roku kontroli stanu technicznego użytkowanego obiektu budowlanego (zgodnie z art. 62 ust. 1 ustawy - Prawo budowlane). W szczególności sprawdzenie stanu technicznego przewodów kominowych: dymowych, spalinowych i wentylacyjnych oraz instalacji gazowych (tj. kuchni gazowych, urządzeń grzewczych i podgrzewaczy wody) .

Zgodnie z przepisami, do przeprowadzania kontroli stanu technicznego przewodów dymowych oraz grawitacyjnych przewodów spalinowych i wentylacyjnych uprawnione są osoby mające kwalifikacje mistrza w rzemiośle kominiarskim lub osoby posiadające uprawnienia budowlane w odpowiedniej specjalności.

Kontrole kominów przemysłowych i kominów wolno stojących oraz kominów lub przewodów kominowych, w których ciąg kominowy jest wymuszony pracą urządzeń mechanicznych - mogą przeprowadzać tylko osoby posiadające uprawnienia budowlane w odpowiedniej specjalności.

Natomiast kontrolę instalacji gazowych mogą przeprowadzać osoby posiadające uprawnienia budowlane w odpowiedniej specjalności, jak również osoby posiadające kwalifikacje wymagane przy wykonywaniu dozoru nad eksploatacją urządzeń, instalacji oraz sieci gazowych.

Przypominam również, że właściciele i zarządcy obiektów mają obowiązek usuwania zanieczyszczeń z przewodów dymowych i spalinowych (rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów - Dz. U. poz. 719).

 

Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego
mgr inż. Romuald Wołkowycki