58e38b8309836 o full

Narew dnia 2018.11.02

 

GK.6845.7.2018

INFORMACJA

Wójt Gminy Narew podaje do publicznej wiadomości, że w siedzibie Urzędu Gminy w Narwi został wywieszony na okres 21 dni (od dnia 7 listopada br.) wykaz nieruchomości przeznaczonych do zamiany w miejscowości:

Narew - oznaczona nr 58/1

Szczegółowych informacji o nieruchomościach zamieszczonych w wykazach można zasięgnąć w Urzędzie Gminy w Narwi, ul. Mickiewicza 101 lub na bip.ug.narew.wrotapodlasia.pl

 

Wójt Gminy Narew
Andrzej Pleskowicz