Uprzejmie informujemy, że Wojewoda Podlaski, w związku z trudnymi warunkami atmosferycznymi, zwrócił się do podległych słuzb o podjęcie działań kontrolnych w zakresie realizacji przez zarządców nieruchomości oraz właścicieli, obowiązku odśnieżania dachów i elementów elewacji budynków. Kontrolą zostaną objęte w szczególności obiekty wielkopowierzchniowe, budynki użyteczności publicznej oraz budynki zamieszkania zbiorowego. Ponadto zweryfikowany będzie obowiązek przeprowadzenia okresowych przeglądów stanu technicznego przewodów kominowych: dymowych, spalinowych i wentylacyjnych oraz instalacji gazowych przez włąścicieli i zarządców budynków. Kontrole będą przeprowadzone, zwłaszacza przez organy nadzoru budowlanego oraz inspekcje i straże działające na terenie gminy Narew.