Narew dnia 2019.01.23

 

GK.6845.1.2019

INFORMACJA

Wójt Gminy Narew podaje do publicznej wiadomości, że w siedzibie Urzędu Gminy w Narwi został wywieszony na okres 21 dni (od dnia 28 stycznia br.) wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy w miejscowości:

Narew - oznaczona nr 1444 - część

Szczegółowych informacji o nieruchomościach zamieszczonych w wykazach można zasięgnąć w Urzędzie Gminy w Narwi, ul. Mickiewicza 101 lub na bip.ug.narew.wrotapodlasia.pl

 

Wójt Gminy Narew
Andrzej Pleskowicz