Ze względu na zapytania potencjalnych dostawców Zamawiający dopuszcza prowadzenie zamiatarki na 2 (dwóch) kółkach podporowych. Jest to podyktowane brakiem środków na sfinansowanie zamontowania przedniego TUZ-a w ciągniku współpracującym z zamiatarką. W sytuacji gdy zamiatarka jest podczepiona z tyłu ciągnika trzecie kółko podporowe nie jest wymagane.

narew herb