Do Urzędu Gminy Narew wpłynęło 25 wniosków o przyznanie stypendium Wójta Gminy Narew na rok szkolny 2019/2020. Wszystkie wnioski wpłynęły w terminie (tzn. do 30 czerwca 2019r.). Komisja Stypendialna na posiedzeniu w dniu 18 lipca 2019r. pozytywnie zaopiniowała wszystkie wnioski.

Stypendia przyznano 16 uczniom Szkoły Podstawowej, w tym:

  • klasy IVa – 1,
  • klasy IVb – 2,
  • klasy Va – 2,
  • klasy Vb – 5,
  • klasy VI – 1,
  • klasy VII – 3,
  • klasy VIIIa – 1,
  • klasy VIIIb – 1

oraz 9 uczniom III klasy Gimnazjum.

Serdecznie gratulujemy wspaniałych osiągnięć w nauce.

Narew dnia 12.08.2019r.