ZARZĄDZENIE NR 134/20

WÓJTA GMINY NAREW

z dnia 12 marca 2020 r.

 

w sprawie wprowadzenia prewencyjnych zasad, związanych ze stwierdzonymi przypadkami koronawirusa COVID-19 na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, obowiązujących na terenie Gminy Narew

 

Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 5 i 14, art. 30 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2019 r. poz. 506 z późn. zm.) w związku z art. 19 ust. 1 i 2 pkt 1 ustawy z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym (t. j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1398
z późn. zm.) zarządza się, co następuje:

  • 1. Na terenie Gminy Narew zaleca się odwołanie zaplanowanych wydarzeń społecznych, kulturalnych, sportowych oraz o innym charakterze, podczas których przewidywane jest zgromadzenie w jednym miejscu wielu uczestników tych wydarzeń oraz
    o powstrzymanie się od organizacji takich wydarzeń.
  • 2. Wszystkie jednostki organizacyjnie Gminy Narew zobowiązane są do odwołania imprez masowych oraz wszelkich innych wydarzeń społecznych, kulturalnych, sportowych, jak również o innym charakterze, podczas których przewidywane jest zgromadzenie w jednym miejscu wielu uczestników.
  • 3. Wszystkie jednostki organizacyjne Gminy Narew zobowiązane są do odwołania dodatkowych zajęć o charakterze społecznym, kulturalnym, sportowym oraz o innym charakterze.
  • 4. W celu załatwienia wszelkich spraw urzędowych mieszkańcom Gminy Narew zaleca się korzystanie z drogi korespondencyjnej, elektronicznej lub telefonicznej.
  • 5. Zarządzenie obowiązuje do czasu jego odwołania odrębnym Zarządzeniem.
  • 6. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Wójt Gminy Narew

Andrzej Pleskowicz