Urząd Gminy w Narwi informuje wszystkich zainteresowanych, iż 16 lutego 2017r, o godz. 16.30 w Remizie Strażackiej przy ul. 1 Maja w Narwi odbędzie się spotkanie informacyjne na temat programu dofinansowania instalacji fotowoltaicznych i kolektorów słonecznych.