Biuro Wsparcia Inwestycyjnego Podlaskiego Oddziału Regionalnego ARiMR w Białymstoku informuje, że w dniach 19-22.06.2017r. odbędzie się cykl szkoleń dotyczący warunków uzyskania pomocy finansowej na operacje  typu  "Premie na rozpoczęcie działalności pozarolniczej" w ramach poddziałania 6.2 "Pomoc na rozpoczęcie pozarolniczej działalności gospodarczej na obszarach wiejskich"  dotyczący obszarów wyznaczonych w związku ze zwalczaniem choroby Afrykańskiego pomoru świń (ASF), oraz typu "Modernizacja gospodarstw rolnych" w ramach poddziałania 4.1 "Wsparcie inwestycji w gospodarstwach rolnych - obszary a, b, c" objętych PROW na lata 2014-2020.

arimr terminy

Program szkolenia - 22.06.2017
Sala Szkoleń Biura Powiatowego ARiMR W Bielsku Podlaskim,
ul. Białowieska 113D, 17-100 Bielsk Podlaski

Przygotowanie wniosku o przyznanie pomocy i zasady przyznawania pomocy dla:

 • poddziałania 6.2 „Premia na rozpoczęcie działalności pozarolniczej, dotyczący obszarów wyznaczonych w związku ze zwalczaniem choroby Afrykańskiego pomoru świń (ASF)
 • poddziałania 4.1 "Wsparcie inwestycji w gospodarstwach rolnych - obszary a, b, c"

Szkolenie dedykowane jest mieszkańcom oraz doradcom rolnym powiatów:
BIELSKOPODLASKI, HAJNOWSKI SIEMIATYCKI, WYSOKOMAZOWIECKI

09:45 - 10:00 Rejestracja uczestników szkolenia
10:00 - 13:00 Omówienie bloków tematycznych

 1. Podstawy prawne ubiega nia się i wypłaty pomocy.
 2. Zasady ubiegania się o pomoc; '
  • definicja beneficjenta,
  • zakres i wysokość wsparcia,
  • koszty kwaiifikowalne,
 3. Zasady przygotowywania iwypelniania dokumentacji aplikacyjnej;
  • wniosek o przyznanie pomocy,
  • załączniki do wniosku o przyznanie pomocy wraz z ich omówieniem,
  • wnioski o płatność wraz z załącznikami
 4. Zasady wypłaty pomocy.