Według prognozy IMGW, do 5 sierpnia br. na terenie większości kraju występować będą upały (do 37 0 C na południu). Ostrzeżenia 3. stopnia obowiązują dla województw: śląskiego, małopolskiego, podkarpackiego i świętokrzyskiego.

RZĄDOWE CENTRUM BEZPIECZEŃSTWA REKOMENDUJE NASTĘPUJĄCE DZIAŁANIA:

I. Administracja centralna:

 • akcja informacyjna dotycząca postępowania w czasie upałów, w tym poprzez Regionalny System Ostrzegania – RSO (wykonuje: MSWiA, MZ, wojewodowie);
 • przygotowanie placówek ochrony zdrowia na przyjęcie zwiększonej liczby osób potrzebujących opieki (wykonuje: MZ);
 • uruchomienie obiegu informacji o poziomie zagrożenia i podejmowanych działaniach (wykonuje: RCB, CZK);
 • rozważenie możliwości wprowadzenia ograniczeń w ruchu samochodów ciężarowych i oznakowanie odcinków dróg w związku z niebezpieczeństwem wynikającym z upałów (miękka nawierzchnia) oraz przekazanie informacji do użytkowników dróg m.in. za pośrednictwem środków masowego przekazu, w tym CB-radio, RSO (wykonuje: MIiB/GDDKiA, RCB);
 • rozważenie możliwości wprowadzenia ograniczeń prędkości dla pociągów oraz przekazywanie informacji o utrudnieniach społeczeństwu m.in. za pośrednictwem środków masowego przekazu, komunikatów dla podróżnych na dworcach, RSO (wykonuje: MIiB/PKP, wojewodowie).

II. Wojewodowie:

 • informowanie ludności o prognozowanych niebezpiecznych zjawiskach meteorologicznych, w tym za pośrednictwem RSO;
 • akcja informacyjna dla społeczeństwa – jak bezpiecznie przetrwać upały, w tym jak bezpiecznie korzystać z kąpielisk;
 • koordynowanie działań administracji zespolonej w zakresie udzielania pomocy (np. PSP – rozstawienie kurtyn wodnych);
 • uruchomienie raportowania sytuacyjnego do RCB

III. Samorządy:

 • akcja informacyjna dla społeczeństwa – jak bezpiecznie przetrwać upały, w tym jak bezpiecznie korzystać z kąpielisk;
 • zwrócenie uwagi na zabezpieczenie kąpielisk;
 • uruchomienie działań doraźnych, m.in. rozstawianie kurtyn wodnych;
 • kontrolowanie warunków życia osób objętych pomocą społeczną (niepełnosprawni, starsi, chorzy, samotni).

 

Do pobrania:

Poradnik - jak przygotować się na upał