Zapraszamy do wzięcia udziału w konsultacjach publicznych dotyczących kształtu polityk sektorowych po 2020 r., w tym polityki spójności oraz wypełnienia kwestionariusza:

KWESTIONARIUSZ

Konsultacje trwają od 10 stycznia br. do 8 marca br.