Informacja PGE Dystrybucja S.A. Oddział Białystok o przerwach w dostawie energii elektrycznej w Gminie Narew w dniu 21 lutego 2018 roku. Wyłączenia dotyczą miejscowości Łosinka, Tyniewicze Małe.

HARMONOGRAM WYŁĄCZEŃ ENERGII ELEKTRYCZNEJ:


pge 180214

 

Dodatkowe informacje można uzyskać – tel. 85 7405334, 85 7405043 lub 991.

Informacja o wyłączeniach podana jest również w Internecie na stronie internetowej: www.pgedystrybucja.pl.