Dyżury psychologów z Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Hajnówce
w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Narwi

 • 13.06.2018r. (środa)
  • godz. 13:30 - 17:00
   • Pani I. Małyszko
   • Pani E. Dmitruk
 • 15.06.2018r. (piątek)
  • godz. 8:00 – 11:30
   • Pani A. Kowalska
   • Pani M. Pawłowska

Z porad mogą skorzystać Rodzice i Uczniowie Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Narwi.