Szanowni Państwo

Wojewódzkie Centrum Zarządzania Kryzysowego w Białymstoku informuje, iż w dniu 1 sierpnina 2018 roku o godzinie 17:00 na terenie całego województwa zostanąuruchomione syreny alarmowe dla upamiętnienia 74. rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego.

Włączenie syren będzie jednocześnie testem sprawności urządzeń systemu wykrywania i alarmowania, wykorzystując w tym celu uregulowania zawarte w art. 10 ust. 3 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 7 stycznia 2013r., w sprawie systemów wykrywania skażeń i powiadamiania o ich wystąpieniu oraz właściwości organów w tych sprawach (Dz. U. z 2013, poz. 96). Sygnały alarmowe przekazywane w tym dniu będą ćwiczebne.

Rodzaje alarmów i zasady postępowania po usłyszeniu sygnaów alarmowych i komunikatów ostrzegawczych można znaleźć w poradniku na stronie e-podlaskie.eu. Ponadto stosowny komunikat został umieszczony na aplikacji mobilnej Regionalnego Systemu Ostrzegania oraz na pasku informacyjnym DVB-T na kanałach Telewizji Polskiej.

 

Dyżurny
Wojewódzkiego Centrum Zarządzania Kryzysowego
Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego
Adam Matyszczyk