Informacja PGE Dystrybucja S.A. Oddział Białystok o przerwach w dostawie energii elektrycznej w Gminie Narew w dniu 10 września 2018 roku. Wyłączenia dotyczą miejscowości Narew.

HARMONOGRAM WYŁĄCZEŃ ENERGII ELEKTRYCZNEJ:

DATA
ROZPOCZĘCIA
DATA
ZAKOŃCZENIA
GODZINY OBSZAR STACJA
 2018-09-10
8:00
2018-09-10
16:00
8 Narew
ul. Adama Mickiewicza
(posesja nr 99 - tartak)
03-696
2018-09-10
8:00
2018-09-10
14:00
6 Narew
ul. Stodolna
ul. Palmowa
03-23

 

Dodatkowe informacje można uzyskać – tel. 85 7405334, 85 7405043 lub 991.

Informacja o wyłączeniach podana jest również w Internecie na stronie internetowej: www.pgedystrybucja.pl.