Informacja PGE Dystrybucja S.A. Oddział Białystok o przerwach w dostawie energii elektrycznej w Gminie Narew w dniu 14 września 2018 roku. Wyłączenia dotyczą miejscowości Krzywiec, kol. Łosinka, Łosinka.

HARMONOGRAM WYŁĄCZEŃ ENERGII ELEKTRYCZNEJ:

DATA
ROZPOCZĘCIA
DATA
ZAKOŃCZENIA
GODZINY OBSZAR STACJA
 2018-09-14
7:30
2018-09-14
16:00
8,5 Krzywiec
(wieś i RSP),
kol. Łosinka
03-1097,
03-26,
03-825,
03-1147,
03-353,
03-582,
03-930,
03-581,
03-929
2018-09-14
7:30
2018-09-14
14:00
6,5 Łosinka
(n-ry nieparzyste od 1 do 27,
n-ry parzyste od 2 do 18,
w tym tartak)
03-382

 

Dodatkowe informacje można uzyskać – tel. 85 7405334, 85 7405043 lub 991.

Informacja o wyłączeniach podana jest również w Internecie na stronie internetowej: www.pgedystrybucja.pl.