Informacja PGE Dystrybucja S.A. Oddział Białystok o przerwach w dostawie energii elektrycznej w Gminie Narew w dniach 14 i 15 stycznia 2019 roku. Wyłączenia dotyczą miejscowości Krzywiec, Łosinka, Trześcianka, Ancuty.

HARMONOGRAM WYŁĄCZEŃ ENERGII ELEKTRYCZNEJ:

DATA
ROZPOCZĘCIA
DATA
ZAKOŃCZENIA
GODZINY OBSZAR STACJA
2019-01-14
8:30
2019-01-14
14:00
5,5 Krzywiec (numery nieparzyste od 1 do 37,
numery parzyste od 2 do 54)
03-26
2019-01-14
8:30
2019-01-14
14:00
5,5 Łosinka (numery parzyste od 24 do 44,
numery nieparzyste od 33 do 35)
03-1388
2019-01-15
9:30
2019-01-15
14:00
4,5 Trześcianka (plebania, cerkiew, dom starców) 03-526
2019-01-15
8:30
2019-01-15
14:00
5,5 Ancuty (numery nieparzyste od 1 do 39,
numery parzyste od 6 do 46)
03-522

 

Dodatkowe informacje można uzyskać – tel. 85 7405334, 85 7405043 lub 991.

Informacja o wyłączeniach podana jest również w Internecie na stronie internetowej: www.pgedystrybucja.pl.