W imieniu organizatorów serdecznie zapraszamy na szkolenie "Nowoczesne technologie uprawy zbóż", które odbędzie się 19 lutego o godz. 9.00 w lokalu "Wrota Lasu" Hajnówka ul. Piłsudskiego 14. Osoby chętne proszone są o zgłaszanie się do PZDR Hajnówka ul. Piłsudskiego 12, osobiście lub telefonicznie 85 682 20 10. Dla uczestników zapewnione jest wyżywienie oraz zwrot kosztu dojazdu.

Program szkolenia:

Lp. Zakres programu szkolenia Czas
trwania
szkolenia
1.

Podstawowe zasady uprawy zbóż (żyto, pszenica, owies, jęczmień, pszenżyto, mieszanki zbożowe), w tym nawożenie:

 1. Znaczenie gospodarcze i kierunki użytkowania oszczególnych gatunków zbóż.
 2. Wymagania klimatyczno-glebowe, płodozmian.
 3. Uprawa roli.
 4. Nawożenie zrównoważone.
 5. Siew.
 6. Fazy rozwojowe zbóż według skali BBCH.
 90 min.
9:00-10:30
Przerwa kawowa  15 min.
10:30-10:45
2.

Dobór odmian i stosowanie kwalifikowanego materiału siewnego - ich wpływ na jakość i wielkość plonu:

 1. Rola postępu hodowlanego we wzroście jakości i wielkości plonów zbóż.
 2. Charakterystyka odmian zbóż przydatnych do uprawy na terenie województwa podlaskiego.
 3. Zasady uzyskania dopłaty do zużytego do siewu materiału siewnego kategorii elitarny lub kwalifikowany.
45 min.
10:45-11:30
3.

Kształtowanie zgodnie z wymaganiami parametrów jakości ziarna zbóż poprzez odpowiednie elementy technologii, w tym techniki zbioru i przechowywanie:

 1. Nawożenie azotowe i wybór odminany - najważniejsze czynniki kształtujące jakość ziaren zbóż.
 2. Zachowanie optymalnego terminu zbioru warunkiem uzyskania wysokiej jakości zbóż.
 3. Metody suszenia ziarna.
 4. Sposoby konserwacji i bezpiecznego przechowywania ziarna zbóż.
45 min.
11:30-12:15
Obiad  30 min.
12:15-12:45
4.

Zasady uprawy konserwującej - np. bezorkowej, pasowej:

 1. Charakterystyka i możliwości stosowania w praktyce różnych systemów uprawy konserwującej.
 2. Korzyści ekonomiczne i środowiskowe zastosowania konserwującej uprawy roli w produkcji zbóż.
45 min.
12:45-13:30
Przerwa kawowa 15 min.
13:30-13:45
5.

Zasady integrowanej ochrony zbóż:

 1. Definicja i podstawy prawne integrowanej ochrony roślin.
 2. Regulacja zachwaszczania.
 3. Ograniczanie występowania chrób.
 4. Zwalczanie szkodników.
 5. Stosowanie regulatorów wzrostu.
 6. Technika stosowania środków ochrony roślin z uwzględnieniem zasad bezpiecznego sporządzania i aplikacji mieszanin zbiornikowych w uprawie zbóż.
 90 min.
13:45-15:15