W dniach od 8. lipca do 14. lipca b.r. studenci Wydziału Architektury Politechniki Białostockiej (90 osobowa grupa) będą odbywać praktykę dydaktyczną w Narwi.

Celem praktyki jest poznanie problemów architektoniczno-urbanistycznych miejscowości, opracowanie waloryzacji środowiska kulturowego oraz zebranie i przygotowanie materiału do projektów semestralnych, realizowanych w Zakładzie Architektury Kultur Lokalnych WA PB. Przedmiotem opracowania będzie szczegółowa inwentaryzacja urbanistyczna miejscowości gminnej oraz inwentaryzacja architektoniczna wybranych siedlisk. Przeprowadzone zostaną anonimowe ankiety z mieszkańcami na temat warunków życia, programu funkcjonalnego oraz preferencji kształtowania architektoniczno-urbanistycznego miejscowości Narew.

Prace warsztatowe w plenerze (szkice, pomiary, rysunki inwentaryzacyjne, fotografowanie, wywiady z mieszkańcami) oraz opracowanie graficzne materiału zebranego w terenie będą weryfikowane przez opiekunów dydaktycznych praktyki: dr arch. Danutę Korolczuk, dr arch. Agnieszkę Januszkiewicz i dr arch. Magdalenę Sulimę z Wydziału Architektury PB.

narew herb