PGE Dystrybucja S.A. Oddział Białystok   

informuje iż w związku z planowanymi pracami na urządzeniach
elektroenergetycznych nastąpią przerwy w dostawach energii elektrycznej

na terenie działania

Rejonu Energetycznego Bielsk Podlaski  (powiat: bielski, hajnowski, siemiatycki,
wysokomazowiecki, ostrowski, zambrowski)

 

miejscowość

ST

dnia

w godzinach

 

Gradoczno (nr parzyste od 16 do 30 oraz nr nieparzyste od 21 do 39)

03-347

30.09.2019

8.00-14.00

 

Waniewo, kol. Paszkowszczyzna (posesje nr: 3, 11, 19, 30)

03-911

02.10.2019

8.00-12.00

 

Kutowa, kol. Łosinka (posesja nr 79)

03-352

02.10.2019

11.00-15.00

 

Przybudki

03-353

02.10.2019

14.00-18.00

 

Łosinka (nr parzyste od 2 do 20 oraz nr nieparzyste od 5 do 29)

03-382

03.10.2019

11.00-15.00

 

Łosinka (nr parzyste od 24 do 44 oraz nr nieparzyste od 33 do 55)

03-1388

03.10.2019

14.00-18.00

 

Wszelkie informacje o planowanych przerwach w dostawach energii elektrycznej dostępne są na naszej stronie internetowej www.pgedystrybucja.pl

Dodatkowych informacji udziela:

Centrum Dyspozytorskie Bielsk Podlaski tel. 85-740 5334 (całodobowo) lub 991