M A T U R Z Y S T O !!!

Jeżeli jesteś zdolny, ambitny, chcesz podjąć naukę na dziennych studiach magisterskich i pochodzisz z rodziny byłego pracownika PPGR powinieneś to przeczytać!

Fundacja Edukacyjna Przedsiębiorczości działająca w porozumieniu z Polsko-Amerykańską Fundacją Wolności, Narodowym Bankiem Polskim oraz innymi instytucjami, które przystąpią do realizacji Programu przy wsparciu organizacyjnym Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa (KOWR) ogłasza

Program Stypendiów Pomostowych 2022/2023

Program jest skierowany do maturzystów z 2022r, absolwentów liceów, techników i szkół branżowych II stopnia, którzy ukończyli szkołę w 2022 roku oraz którzy spełniają łącznie następujące kryteria:

  • są obywatelami Polski lub posiadają Kartę Polaka,
  • dostaną się na pierwszy rok dziennych studiów stacjonarnych I stopnia lub jednolitych magisterskich realizowanych w polskich publicznych uczelniach akademickich,
  • osiągnęli na egzaminie maturalnym liczbę punktów nie niższą niż 100, liczonych zgodnie z algorytmem zamieszczonym w załączniku nr 1 do Regulaminu,
  • są dziećmi byłych pracowników PPGR, którzy byli zatrudnieni w tych gospodarstwach na podstawie umowy o pracę w okresie co najmniej 2 lat,
  • mieszkają na terenach wiejskich lub w miastach do 20 tys. mieszkańców, okres zameldowania nie krótszy niż 2 lata od daty ogłoszenia Programu na stronie www.stypendia-pomostowe.pl,
  • pochodzą z rodziny, której dochód na osobę lub dochód osoby uczącej się nie jest wyższy niż 107 zł brutto wyliczony z czerwca 2022r.Jeśli członkiem rodziny jest dziecko legitymujące się orzeczeniem o niepełnosprawności lub stopniu niepełnosprawności, do dochodu nie wlicza się świadczeń otrzymywanych w związku z tą niepełnosprawnością.

Termin złożenia wniosku on-line upływa 16 sierpnia 2022 (o godz. 16.00)

Po przyjęciu na studia, student wypełnia wniosek on-line oraz składa we właściwym terytorialnie Oddziale KOWR wniosek wraz z załącznikami w nieprzekraczalnym terminie do 25 sierpnia 2022r.

Szczegółowe warunki uczestnictwa w Programie określa „Regulamin przyznawania
i przekazywania stypendiów dla studentów w ramach XXI edycji Programu Stypendiów Pomostowych  w roku akademickim 2022/2023 – Segment IA”- dostępny na stronie: http://www.stypendia-pomostowe.pl

Informacji o Programie udzielają:

Fundacja Edukacyjna Przedsiębiorczości                                  Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa

adres: 90-212 Łódź, ul. Sterlinga 27/29,                                        Oddział Terenowy w Białymstoku

tel.: (0-42) 632-59-91, 631-95-58,                                           ul. Kombatantów 4, 15-102 Białystok

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.                                   tel.(0-87) 562-79-97

                                                                                                       tel.(0-85) 664-31-53

                                                                                               tel.(0-85) 664-31-68

 

   Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. 

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.