23 listopada 2012 roku w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Narwi odbyło się ślubowanie uczniów klasy pierwszej szkoły podstawowej. Na uroczystości obecni byli między innymi dyrektorzy szkoły Jerzy Ostapczuk i Alina Ostaszewska, Prezes Zarządu Banku Spółdzielczego w Narwi Olga Jakubowska, Sekretarz Urzędu Gminy Narew Wojciech Popławski oraz nauczyciele.

Ślubowanie uczniów klasy pierwszej

Szkołę odwiedzili również rodzice naszych pierwszaków, aby razem ze swoimi pociechami uczestniczyć w ślubowaniu i pasowaniu na ucznia klasy pierwszej. Przybyłych gości serdecznie powitała wychowawczyni klasy pierwszej Anna Jakoniuk.

Ślubowanie uczniów klasy pierwszej

Pierwszoklasiści wkroczyli na salę tanecznym krokiem i zaprezentowali przybyłym gościom, rodzicom i nauczycielom część artystyczną. Były tańce, piękne wiersze oraz skoczne piosenki.

Ślubowanie uczniów klasy pierwszej

W dalszej części uroczystości wprowadzono sztandar szkoły, po czym odbył się akt ślubowania najmłodszych uczniów Szkoły Podstawowej w Narwi. Tekst roty ślubowania odczytała wicedyrektor szkoły Alina Ostaszewska.

Ślubowanie uczniów klasy pierwszej

Po ślubowaniu każdy z pierwszaków został uroczyście pasowany na ucznia klasy pierwszej oraz otrzymał pamiątkowy ołówek i dyplom.

Ślubowanie uczniów klasy pierwszej

Serdecznie życzenia dla najmłodszych uczniów szkoły podstawowej złożył Dyrektor Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Narwi Jerzy Ostapczuk. Podziękowania i kwiaty przekazali również rodzice.

Ślubowanie uczniów klasy pierwszej

Prezes Zarządu Banku Spółdzielczego w Narwi Olga Jakubowska wręczyła wszystkim pierwszoklasistom książeczki oszczędnościowe Szkolnej Kasy Oszczędności, a także pamiątkowe skarbonki, dzięki którym dzieci będą mogły uczyć się oszczędzać.

KLASA PIERWSZA W ROKU SZKOLNYM 2012/2013
wychowawca Anna Jakoniuk

Ślubowanie uczniów klasy pierwszej

GALERIA ZDJĘĆ