29 października 2009 roku w Szkole Podstawowej w Narwi odbyła się jak co roku uroczystość ślubowania uczniów klas pierwszych. W uroczystości oprócz pierwszaków uczestniczyli ich rodzice, a także Wójt Gminy Narew Jakub Sadowski oraz dyrektor szkoły Alina Ostaszewska.

Ślubowanie uczniów klas pierwszych 

Po wprowadzeniu sztandaru szkoły gości przybyłych na uroczystość powitały wychowawczynie klas pierwszych Pani Irena Dulko oraz Pani Alicja Szyszkiewicz. Następnie głos zabrała Pani dyrektor szkoły, która również powitała przybyłych gości oraz pierwszaków.

Ślubowanie uczniów klas pierwszych 

W dalszej części uroczystości odbył się akt ślubowania uczniów klas pierwszych oraz pasowania ich na uczniów szkoły przez uczennice klasy VI.

Ślubowanie uczniów klas pierwszych 

Następnie odbyła się część artystyczna w wykonaniu pierwszaków, którzy zaprezentowali bogaty program słowno-muzyczny, przygotowany pod czujnym okiem swoich wychowawców.

Ślubowanie uczniów klas pierwszych 

Na zakończenie głos zabrał Wójt Gminy Narew, który złożył uczniom najserdeczniejsze życzenia oraz podkreślił jak ważną rolę w wychowaniu młodego człowieka i jego kształceniu pełnią rodzice.

Ślubowanie uczniów klas pierwszych 
 

Uczniowie klas pierwszych:

Ślubowanie uczniów klas pierwszych
Klasa Ia – wychowawca Irena Dulko

 
Ślubowanie uczniów klas pierwszych
Klasa Ib – wychowawca Alicja Szyszkiewicz
 
 

GALERIA ZDJĘĆ