14 listopada 2008 roku w w Szkole Podstawowej w Narwi odbyło się uroczyste ślubowanie uczniów klas pierwszych, których wychowawcami są Lucyna Ruszuk oraz Eugeniusz Dudzicz.

 Ślubowanie uczniów klas pierwszych

Uroczystość odbyła się w bardzo podniosłej atmosferze. Zaproszeni na nią byli Wójt Gminy Narew Jakub Sadowski, dyrektor Szkoły Podstawowej w Narwi Alina Ostaszewska, dyrektor Publicznego Gimnazjum w Narwi Alina Kononiuk oraz nauczyciele i rodzice. Po powitaniu gości wprowadzono sztandar szkoły i nastąpiło uroczyste ślubowanie oraz pasowanie na ucznia klasy pierwszej. Uczniowie odświętnie ubrani (w biretach) otrzymali akty ślubowania oraz prezenty od Samorządu Uczniowskiego i rodziców.

 Ślubowanie uczniów klas pierwszych

Głos zabrał też Wójt Gminy Narew Jakub Sadowski, który dziękując za zaproszenie gorąco powitał najmłodszą społeczność szkoły, która w przyszłości reprezentować będzie gminę w innych regionach naszego kraju. Wójt podkreślił, iż właśnie w tych najmłodszych leży nasza przyszłość i dlatego też należy zapewnić im najlepsze warunki rozwoju, aby jak największa liczba młodych ludzi pozostała w gminie i działała dla jej dobra.

Ślubowanie uczniów klas pierwszych 

W programie artystycznym przygotowanym przez uczniów znalazły się wiersze, piosenki i tańce. Wszystkim podobały się występy, dlatego nagrodzono je dużymi brawami. Następnie wszyscy udali się do sali na poczęstunek. Przy stołach suto zastawionych słodyczami i owocami dzielono się refleksjami. Takie integracyjne spotkania przedstawicieli władz samorządowych, rodziców i uczniów podnoszą rangę każdej uroczystości i są bardzo potrzebne.

 Ślubowanie uczniów klas pierwszych

Opracowanie materiału: Lucyna Ruszuk