23 czerwca 2006 roku w Szkole Podstawowej w Narwi odbyło się uroczyste zakończenie roku szkolnego. Uroczystość rozpoczęła się od wprowadzenia sztandaru i wysłuchania hymnu państwowego. Dyrektor szkoły Alina Ostaszewska powitała młodzież, nauczycieli i przybyłych gości oraz podsumowała miniony rok szkolny.

Zakończenie roku w szkole podstawowej 

Uczniom klas szóstych zostały wręczone świadectwa ukończenia szkoły podstawowej - najlepsi uczniowie otrzymali świadectwa z wyróżnieniem za bardzo dobre wyniki w nauce i wzorowe zachowanie.

Zakończenie roku w szkole podstawowej 

Ważnym elementem uroczystości było ślubowanie uczniów klas szóstych oraz przekazanie sztandaru szkoły.

Zakończenie roku w szkole podstawowej 

Wójt Gminy Narew Jakub Sadowski oraz dyrektor szkoły Alina Ostaszewska złożyli serdeczne podziękowania za wieloletnia pracę nauczycielom odchodzącym w tym roku na emeryturę, tj. Pani Zoi Snarskiej oraz Panu Janowi Osipiukowi. Do życzeń przyłączyli się także wychowankowie - uczniowie szkoły podstawowej.

Zakończenie roku w szkole podstawowej 

Miłym akcentem było także przekazanie nominacji na dyrektora Szkoły Podstawowej w Narwi  dla Pani Aliny Ostaszewskiej na kolejne 5 lat.

Zakończenie roku w szkole podstawowej 

Wójt Gminy wręczył także nagrody książkowe najlepszym uczniom biorącym udział w konkursach przedmiotowych oraz nagrody rzeczowe najaktywniejszym uczniom biorącym udział w selektywnej zbiórce odpadów na terenie gminy Narew.

 Zakończenie roku w szkole podstawowej

Najaktywniejsi nauczyciele Szkoły Podstawowej w Narwi zostali uhonorowani nagrodami dyrektora szkoły, zaś rodzice pamiątkowymi dyplomami uznania.

 Zakończenie roku w szkole podstawowej

Najlepsi uczniowie z klas I - V za bardzo dobre wyniki w nauce i wzorowe zachowanie otrzymali świadectwa z wyróżnieniem oraz pamiątkowe nagrody książkowe.

Zakończenie roku w szkole podstawowej 

Wszystkim uczniom życzymy udanych i słonecznych wakacji !!!

 

GALERIA ZDJĘĆ