14 października 2006 roku zapisał się złotymi zgłoskami w historii parafii prawosławnej w Łosince. W tym uroczystym dniu święta Opieki Matki Bożej, które zbiegło się z 230-leciem parafii i 120-leciem konsekracji cerkwi parafialnej, do Łosinki przybył Jego Ekscelencja LEO - Arcybiskup Karelii i całej Finlandii, zwierzchnik fińskiego kościoła prawosławnego. Dostojnemu gościowi towarzyszyli hierarchowie cerkwi prawosławnej w Polsce: Jego Eminencja SAWA - Metropolita Warszawski i całej Polski, Jego Ekscelencja SZYMON - Arcybiskup Łódzki i Poznański, Jego Ekscelencja MIRON - Biskup Hajnowski oraz Jego Ekscelencja JAKUB - Biskup Białostocki i Gdański, a także licznie przybyłe duchowieństwo.

Wizyta zwierzchnika cerkwi Finlandii 

Przed cerkwią parafialną goście zostali uroczyście powitani przez młodzież, radę parafialną, władze Gminy Narew w osobach Wójta Jakuba Sadowskiego i Przewodniczącego Rady Gminy Eugeniusza Dudzicza, a także Wójta Gminy Hajnówka Olgę Rygorowicz oraz przez licznie przybyłych wiernych.

Wizyta zwierzchnika cerkwi Finlandii 

W świątyni przybyłych gości powitał proboszcz parafii prawosławnej w Łosince ks. prot. Jerzy Kos.

Wizyta zwierzchnika cerkwi Finlandii 

Następnie rozpoczęła się uroczysta Liturgia Święta, której w asyście duchowieństwa przewodniczyli Arcybiskup LEO i Metropolita SAWA. Wśród licznie przybyłych duchownych znaleźli się min. ks. archimandryta Sergiusz z Monasteru Nowy Wałaam, ks. archimandryta Gabriel - przeor monasteru Zwiastowania NMP w Supraślu, ks. archimandryta Jerzy (Pańkowski) - przeor monasteru Św. Onufrego w Jabłecznej, ks. Ihumen Warsonofiusz (Doroszkiewicz) - przeor monasteru Św. Dymitra w Sakach oraz ks. archimandryta Paisjusz - proboszcz parafii pw. Św. Jana Klimaka w Warszawie.

Wizyta zwierzchnika cerkwi Finlandii 

Świętą Liturgię uświetnił wspaniałym śpiewem chór parafii prawosławnej w Łosince Ramonka.

Wizyta zwierzchnika cerkwi Finlandii 

Liturgia zakończona została uroczystą procesją, która trzykrotne okrążyła cerkiew parafialną w Łosince.

Wizyta zwierzchnika cerkwi Finlandii 

Zwierzchnik fińskiego kościoła prawosławnego LEO i metropolita SAWA podziękowali wszystkim przybyłym wiernym za wspólną modlitwę oraz wspaniałą oprawę święta i godne przyjęcie gości. Metropolita odznaczył przybyłego gościa orderem Równej Apostołom Św. Marii Magdaleny. Ordery Równej Apostołom Św. Marii Magdaleny otrzymali też namiestnik Monasteru Nowy Wałaam ks. Sergiusz, ihumenia Maria z Monasteru Św. Trójcy w Lintuli w Finlandii, a także proboszcz parafii prawosławnej w Łosince ks. prot. Jerzy Kos. Metropolita uhonorował też chór parafii w Łosince i młodzieżowy chór Ramonka "Błagosłowienną Gramotą" oraz wręczył dyplomy uznania cerkwi najbardziej zasłużonym parafianom.

Wizyta zwierzchnika cerkwi Finlandii 

Po nabożeństwie goście udali się na wspólny obiad do Diecezjalnego Ośrodka Kultury w Krzywcu, który zakończył pobyt dostojnych gości w Gminie Narew.

Wizyta zwierzchnika cerkwi Finlandii 

GALERIA ZDJĘĆ