Wykaz nauczycieli uczących w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Narwi:

 1. Abramiuk Nina – język białoruski
 2. Alimowska Ewa – język polski / plastyka
 3. Bazyluk Walentyna – wychowanie przedszkolne
 4. Chilimoniuk Mirosław – wychowanie fizyczne
 5. Dudzicz Barbara – język angielski
 6. Dudzicz Eugeniusz – edukacja wczesnoszkolna
 7. Dudzicz Wiera – biologia
 8. Gryniewicka Irena – wychowanie przedszkolne
 9. Gryniewicki Jan – język rosyjski / świetlica
 10. Hewa Olga – historia / wo s/ zajęcia artystyczne
 11. Iwaniuk Jarosław – informatyka / technika / matematyka
 12. Iwaniuk Katarzyna – język rosyjski / świetlica
 13. Jakoniuk Anna – edukacja wczesnoszkolna
 14. Kononiuk Alina – język polski
 15. Kopiejczyk Jerzy – wychowanie fizyczne
 16. Korniluk Helena – religia
 17. ks. Korniluk Bogumił – religia
 18. ks. Kulik Aleksy – religia
 19. ks. Zbigniew Niemyjski – religia
 20. Leszczyńska Maria – biblioteka
 21. Łapińska Halina – edukacja wczesnoszkolna
 22. Maksimiuk Ludmiła – język polski
 23. Miczejko Helena – fizyka / matematyka
 24. Nazarko Dorota – edukacja wczesnoszkolna
 25. Osipiuk Nadzieja – przyroda / informatyka
 26. Ostapczuk Jerzy – edukacja dla bezpieczeństwa / wychowanie fizyczne
 27. Pleskowicz Paweł – wychowanie fizyczne
 28. Przeździak Eugenia – edukacja wczesnoszkolna
 29. Rusiłowicz Marlena – pedagog szkolny
 30. Ruszuk Lucyna – wychowanie przedszkolne
 31. Selwesiuk Krystyna – geografia / matematyka / zajęcia artystyczne
 32. Seredyńska Grażyna – wychowanie przedszkolne
 33. Snarska Katarzyna – edukacja wczesnoszkolna (nauczyciel wspomagający)
 34. Szamborska Dorota – język rosyjski / zajęcia artystyczne / zajęcia techniczne / wdż
 35. Szarkowska Edyta – język angielski
 36. Wachol-Worończuk Karolina – chemia / matematyka