Archiwalne nagrania video

Zapraszamy wszystkich Internautów do odwiedzenia multimedialnego działu na naszej stronie internetowej. Znajdą tu Państwo archiwalne nagrania video z wydarzeń odbywających się w Gminie Narew i nie tylko w latach 1989-2009. Jest to unikalny zbiór starych nagrań video, pochodzący jak się okazuje, z dosyć bogatej kolekcji filmów video Narwiańskiego Ośrodka Kultury, a także z nieco nowszych zbiorów Gminnej Biblioteki Publicznej. W sumie w archiwum znajdują się 54 filmy o łącznym czasie emisji blisko 27 godzin. Czytaj więcej...

WYKAZ ARCHIWALNYCH NAGRAŃ VIDEO


 

Koncert w Trześciance chóru z MińskaWystęp w cerkwi w Trześciance w 1999 roku Prawosławnego Chóru z Mińska na Białorusi. Koncert odbył się w ramach XVIII Międzynarodowego Festiwalu Hajnowskie Dni Muzyki Cerkiewnej.

Kupalle w NarwiKupalle w Narwi, które odbyło się 9 lipca 1999 roku nad rzeką Narew. Organizatorami imprezy byli Związek Młodzieży Białoruskiej oraz Narewski Ośrodek Kultury.

Występ w Narwi zespołu Suzorie z BrześciaKoncert narodowego zespołu ludowego pieśni i tańca „Suzorie” z Brześcia na Białorusi, który odbył się na rynku w Narwi 31 lipca 1999 roku. Kierownik zespołu – Beniamin Wasilenko.

Festyn ludowy w Narwi29 sierpnia 1999 roku na rynku w Narwi odbył się festyn ludowy, którego organizatorami byli Narewski Ośrodek Kultury oraz Białoruskie Towarzystwo Społeczno-Kulturalne w Białymstoku. Podczas imprezy wystąpiły między innymi następujące zespoły: Kałaski z Białegostoku, grupa wokalna z Narwi, Lisiczki z Łosinki, zespół Atut, chór BTSK z Białegostoku, grupy taneczne NOK oraz zespół AS.

Koncert w Narwi zespołu Haradnica z Grodna18 września 1999 roku w Narewskim Ośrodku Kultury w Narwi odbył się koncert białoruskiego, folklorystycznego zespołu Haradnica z Grodna.

Dzień Seniora w NarwiSpotkanie seniorów z okazji Roku Seniora, które odbyło się 4 listopada 1999 roku w Narewskim Ośrodku Kultury w Narwi. Podczas uroczystości wystąpiły zespoły: Leśniczanki z Klubu Seniora w Białowieży, Tyniewiczanki z Tyniewicz Dużych oraz Krywczanki z Krzywca.

Koncert kolęd chóru LisiczkiKoncert kolęd chóru Lisiczki z Łosinki w Szkole Podstawowej w Narwi w 2000 roku. Chórem dyryguje Alina Kos.

Szczodry Wieczar w Warszawie13 stycznia 2000 roku na zaproszenie Muzeum Etnograficznego wystąpił w Warszawie chór Lisiczki z Łosinki, prezentując scenkę obrzędową pt. „Szczodry Wieczar”. Scenka prezentuje obrzędy i zwyczaje związane z ostatnim dniem przed Nowym Rokiem według białoruskiej, prawosławnej tradycji. W przedstawieniu udział wzięli: Babcia – Alicja Stańko, Dziadek – Eugeniusz Dudzicz, Wnuczka – Paulina Paszko oraz Kolędnicy – chór Lisiczki pod kierownictwem Aliny Kos.

XX-lecie zespołu TyniewiczankiJubileusz XX-lecia istnienia ludowego zespołu Tyniewiczanki, który odbył się w dniu 19 stycznia 2000 roku w świetlicy wiejskiej w Tyniewiczach Dużych. Podczas uroczystości wystąpiły zespoły Niezabudki z Kuraszewa, Krywczanki z Krzywca, Haradnica z Grodna na Białorusi oraz oczywiście jubilaci – zespół Tyniewiczanki.

Konkurs recytatorski pt. Ojczyste słowoGminny konkurs recytatorski z języka białoruskiego pod hasłem „Ojczyste słowo”, który odbył się w Narewskim Ośrodku Kultury w Narwi w dniu 24 lutego 2000 roku.

Podlaskie Ekumeniczne Spotkania z PisankąKonkurs pt. Podlaskie Ekumeniczne Spotkania z Pisanką został zorganizowany przez Narewski Ośrodek Kultury oraz Rolniczą Spółdzielnię Produkcyjną „Rolmak” w Makówce. Jego celem było podtrzymywanie i upowszechnianie twórczości ludowej związanej ze Świętami Wielkanocy i wiosny. Spotkanie podsumowujące odbyło się 9 kwietnia 2000 roku w remizie w Narwi.

Występ w Trześciance chóru z BiałorusiW maju 2000 roku w cerkwi parafialnej w Trześciance z koncertem wystąpił Chór Akademicki im. Nestora F. Sokołowskiego z Homela na Białorusi. Chór zaprezentował się w ramach XIX Międzynarodowego Festiwalu Hajnowskie Dni Muzyki Cerkiewnej.