Gminna Biblioteka Publiczna organizuje także liczne imprezy kulturalne dla mieszkańców Gminy Narew. Poniżej znajdują się odnośniki do wydarzeń kulturalnych w bibliotece:

Spotkanie autorskie w bibliotece

Działalność Gminnej Biblioteki Publicznej została poszerzona o zajęcia dla dzieci i młodzieży z Gminy Narew, które są finansowane ze środków przyznawanych przez Gminną Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Narwi. Spotkania przyciągają wiele dzieci, które mogą później prezentować na forum publicznym przygotowane przedstawienia i scenki teatralne.