O naszej gminie...

gminanarew

Gmina Narew położona jest w południowo-wschodniej części województwa podlaskiego w powiecie hajnowskim. Gmina graniczy od północy z gminą Michałowo, od wschodu z gminą Narewka, od zachodu z gminami Zabłudów i Bielsk Podlaski, zaś od południa z gminami Czyże i Hajnówka. Gmina Narew leży na szlaku drogowym Białystok - Białowieża, w obrębie Puszczy Białowieskiej.

Gmina Narew ma powierzchnię 242 km2, a na jej terenie utworzono 37 sołectw obejmujących 48 miejscowości znajdujących się w granicach Gminy. Gminę zamieszkuje obecnie około 3800 mieszkańców, zarejestrowanych jest też około 100 podmiotów gospodarczych. Głównym ośrodkiem oraz siedzibą władz gminy jest Narew. Jest to malownicza miejscowość położona nad rzeką Narew. Historia Narwi sięga już czasów średniowiecza i pełna jest odniesień do tradycji mieszczańskich. Obecnie Narew zamieszkuje około 1500 mieszkańców.


AKTUALNOŚCI I WYDARZENIA:

narew herb

Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021 rozpocznie się już 1 kwietnia br. Obecnie trwają prace organizacyjne i przygotowawcze. To niezwykle ważne badanie statystyczne obejmujące całą populację mieszkańców Polski. Jest ono realizowane raz na 10 lat.

narew herb

dotyczące realizacji projektu „Odnawialne źródła energii dla mieszkańców Gminy Narew". Jednocześnie informujemy, że zarządzenie Wójta Gminy Narew o naborze wniosków ze wskazaniem terminów naboru zostanie wydane i ogłoszone po podpisaniu umowy o dofinansowanie z Marszałkiem Województwa Podlaskiego.

narew herb ytTransmisja sesji Rady Gminy Narew VIII kadencji.

narew herb

Powiat Hajnowski w porozumieniu z Politechniką Białostocką bada możliwość wdrożenia innowacyjnych modeli transportu w regionie.

narew herb

FILIA BIBLIOTECZNA W TRZEŚCIANCE ZAPRASZA DO WZIĘCIA UDZIAŁU W AKCJI

narew herb

o zwołaniu zebrania wiejskiego sołectwa Kutowa w celu przeprowadzenia wyborów uzupełniających sołtysa sołectwa Kutowa.

narew herbInformujemy, iż w dniu 26 lutego 2021 roku w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Narew odbędzie się XXVII sesja  Rady Gminy Narew VIII kadencji.

narew herb

26 lutego 2021r. (piątek) o godz. 1530 w sali konferencyjno-szkoleniowej GBP przy ul. Mickiewicza 18

narew herb

do Przedszkola Samorządowego w Narwi na rok szkolny 2021/2022 oraz do klasy pierwszej  Szkoły Podstawowej w Narwi

narew herb

W czasie pandemii ważna jest współpraca różnych środowisk, które na co dzień pracują i funkcjonują na jednym terenie. Razem łatwiej jest zadbać o edukację online, monitoring stanu drzew w gminie czy dobry projekt do budżetu obywatelskiego. Wszystkich gotowych do takiego zaangażowania wspiera program Fundacji Batorego – akcja Masz Głos, który właśnie rusza z nową edycją.

narew herb

XI edycji Ogólnopolskiego Konkursu Plastycznego dla Dzieci „Bezpiecznie na wsi mamy – od 30 lat z KRUS wypadkom zapobiegamy”.

narew herb

Zapraszamy do zapoznania.

narew herb

akcja  dla osób starszych, schorowanych i niepełnosprawnych.

narew herb

Dotacja na kapitał obrotowy (bieżącą działalność) to forma pomocy dla przedsiębiorstw, mająca na celu wsparcie bieżącej działalności w związku z trudnościami finansowymi wywołanymi epidemią COVID-19.

narew herb

Fundacja na rzecz Rozwoju Polskiego Rolnictwa ogłosiła XIII edycję konkursu „Polska wieś – dziedzictwo i przyszłość. Celem konkursu jest promocja polskiego rolnictwa, problematyki związanej z obszarami wiejskimi, dziedzictwa kulturowego oraz wzbogacenie publicznej debaty na temat polskiej wsi.

narew herb

Ruszyło głosowanie na Europejskie Drzewo Roku 2021. Polskę reprezentuje Lipa św. Jana Nepomucena z Dulczy Wielkiej.

narew herb

o zwołaniu zebrania wiejskiego sołectwa Koźliki w celu przeprowadzenia wyborów uzupełniających sołtysa sołectwa Koźliki.

narew herb

"MOJA WALENTYNKA”

narew herb

W 2020 r. ZAWARTYCH W ZAŁĄCZNIKU INWESTYCYJNYM NR 4 DO ZARZĄDZENIA NR 208/20 WÓJTA GMINY NAREW Z DNIA 04 GRUDNIA 2020 r.