KAMPANIA związana z promocją szczepień w Gminie Narew - animacje filmowe video "Szczepimy Gminy - Narew".

szczepiMY - Narew

Odporność na koronawirusa to kapitał na lata

Zaszczep się i żyj bez ograniczeń

Rys historyczny

 


O naszej gminie...

gminanarew

Gmina Narew położona jest w południowo-wschodniej części województwa podlaskiego w powiecie hajnowskim. Gmina graniczy od północy z gminą Michałowo, od wschodu z gminą Narewka, od zachodu z gminami Zabłudów i Bielsk Podlaski, zaś od południa z gminami Czyże i Hajnówka. Gmina Narew leży na szlaku drogowym Białystok - Białowieża, w obrębie Puszczy Białowieskiej.

Gmina Narew ma powierzchnię 242 km2, a na jej terenie utworzono 37 sołectw obejmujących 48 miejscowości znajdujących się w granicach Gminy. Gminę zamieszkuje obecnie około 3800 mieszkańców, zarejestrowanych jest też około 100 podmiotów gospodarczych. Głównym ośrodkiem oraz siedzibą władz gminy jest Narew. Jest to malownicza miejscowość położona nad rzeką Narew. Historia Narwi sięga już czasów średniowiecza i pełna jest odniesień do tradycji mieszczańskich. Obecnie Narew zamieszkuje około 1500 mieszkańców.


AKTUALNOŚCI I WYDARZENIA:

narew herb

na realizację zadań związanych z zarządzaniem kryzysowym w gminie.

narew herb

26 styczeń 2022 | godz. 13:00 sala widowiskowa GBP

narew herb

27 styczeń 2022 (czwartek)godz. 17:00

narew herb

Zapraszamy do Narwiańskiego Ośrodka Kultury!

narew herb

Informuję, że zgodnie z zarządzeniem Wójta Gminy Narew Nr 321/22 z dnia 13 stycznia 2022r. w dniu 21 stycznia 2022r. (piątek) o  godz. 10.00 w świetlicy wiejskiej w Iwankach odbędą się konsultacje z mieszkańcami zamieszkującymi miejscowość Rohozy w sprawie zmiany rodzaju miejscowości.

narew herb

- programy 500+ i Rodzinny Kapitał Opiekuńczy.

narew herb

mistrzostwa Gminy Narew w szachach i warcabach

narew herb

konsultacje społeczne projektu Planu przeciwpożarowego zabezpieczenia i gaszenia pożarów lasu dla polskiej części Transgranicznego Obiektu Światowego Dziedzictwa Białowieża Forest oraz Prognozy oddziaływania tego planu na środowisko.

narew herb

Wójt Gminy Narew ogłasza konsultacje dotyczące projektu programu współpracy Gminy Narew z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie zwanymi w dalszej treści programu „Organizacjami” na lata 2022-2024, zwanego dalej „Programem”.

narew herb

ankieta pod tytułem "Badanie opinii rolników - zagadnienia melioracyjne"

narew herb

Od 1 stycznia wzrosły stawki odbioru odpadów z 15 zł na 25 zł od mieszkańca.

narew herb

z terenu Gminy Narew na I - VIII 2022

narew herb

Informuję, że dzień 7 stycznia 2022r. (piątek) w Urzędzie Gminy Narew jest dniem wolnym od pracy

narew herb ytTransmisja sesji Rady Gminy Narew VIII kadencji.

narew herb

SKŁADANIA DEKLARACJI DO CENTRALNEJ EWIDENCJI EMISYJNOŚCI BUDYNKÓW (CEEB)

narew herbInformujemy, że na stronie internetowej Nadleśnictwa Żednia w zakładce „Lasy HCVF" prowadzone są konsultacje społeczne w zakresie zmiany powierzchni referencyjnych (ONG)...

narew herbUrząd Statystyczny w Rzeszowie informuje, że w dziedzinie statystyki turystyki prowadzi dwa ogólnopolskie badania z zakresu wykorzystania turystycznej bazy noclegowej.

narew herbW dniu 24 grudnia 2021r. Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów znajdujący się przy ulicy A. Mickiewicza 18 w Narwi będzie nieczynny.