Skład osobowy Rady Gminy Narew VI kadencji na lata 2014-2018:

Przewodnicząca: Aneta Leonowicz
Wiceprzewodniczący: Natalia Siemienowicz
Członkowie: Witold Andrzej Bubnicki
  Wiera Dudzicz
  Zenaida Iwaniuk
  Anna Jakoniuk
  Michał Kozyrski
  Tamara Leszczyńska
  Piotr Paweł Lewczuk
  Roman Ostapczuk
  Adam Ostaszewski
  Walenty Sadowski
  Joanna Krystyna Szafrańska
  Walentyna Timofiejuk
  Halina Turbaczewska

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 
Rada Gminy Narew V kadencji w latach 2010-2014:
Ewa Urbanowicz - przewodnicząca, Mirosław Predko - wiceprzewodniczący, Piotr Benedyczuk, Sławomir Chodakowski, Mirosław Aleksander Gromotowicz, Mirosław Kozłow, Dawid Kuczewski, Jan Ochrymiuk, Adam Ostaszewski, Piotr Ostaszewski, Roman Paszko, Bożena Zofia Pogorzelska, Jerzy Sakowski, Joanna Krystyna Szafrańska, Anna Lidia Wawrzeniuk.
 
Rada Gminy Narew V kadencji w latach 2006-2010:
Eugeniusz Dudzicz - przewodniczący, Piotr Ostaszewski - wiceprzewodniczący, Krystyna Pawluczuk,  Mirosław Szelengowicz, Włodzimierz Dudzicz, Eugeniusz Gryniewicki, Jarosław Kiryłowicz, Jarosław Kołnier,  Joanna Krystyna Szafrańska,  Jan Kononiuk,  Jerzy Sakowski, Andrzej Ostaszewski, Jan Selwestruk, Walentyna Timofiejuk, Leszek Gołowaczyk.