Konsultacje dokumentów planistycznych

Konsultacje dokumentow planistycznych w podlaskich gminach.

kons logoRaport z przeprowadzonego procesu konsultacji społecznych w Gminie Narew.

kons logo17 maja 2018 r. w Narwiańskim Ośrodku Kultury odbyło się drugie spotkanie konsultacyjne dotyczące zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w obrębie miejscowości Narew.

kons logoWójt Gminy Narew zaprasza wszystkich mieszkańców Narwi oraz wszystkich zainteresowanych do udziału w konsultacjach społecznych zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w obrębie miejscowości Narew.

fundusze eu logoKonsultacje  społeczne  zmiany  miejscowego  planu  zagospodarowania  przestrzennego  terenów  z
obszaru gminy Narew.

fundusze eu logoWójt Gminy Narew zaprasza wszystkich mieszkańców Narwi oraz wszystkich zainteresowanych do udziału w konsultacjach społecznych zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w obrębie miejscowości Narew.

sms informator logoSystem Powiadamiania SMS to szybka i skuteczna forma przekazu informacji, dlatego zachęcamy Państwa do dołączenia do ww. usługi.

fundusze eu logoRada Federacji Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych NOT w Białymstoku, Podlaskie Biuro Planowania Przestrzennego i Fundacja Inicjatyw Regionalnych "Progres" wspólnie realizują projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich "Konsultacje dokumentów planistycznych w podlaskich gminach".