KAMPANIA związana z promocją szczepień w Gminie Narew - animacje filmowe video "Szczepimy Gminy - Narew".

szczepiMY - Narew

Odporność na koronawirusa to kapitał na lata

Zaszczep się i żyj bez ograniczeń

Rys historyczny

 


O naszej gminie...

gminanarew

Gmina Narew położona jest w południowo-wschodniej części województwa podlaskiego w powiecie hajnowskim. Gmina graniczy od północy z gminą Michałowo, od wschodu z gminą Narewka, od zachodu z gminami Zabłudów i Bielsk Podlaski, zaś od południa z gminami Czyże i Hajnówka. Gmina Narew leży na szlaku drogowym Białystok - Białowieża, w obrębie Puszczy Białowieskiej.

Gmina Narew ma powierzchnię 242 km2, a na jej terenie utworzono 37 sołectw obejmujących 48 miejscowości znajdujących się w granicach Gminy. Gminę zamieszkuje obecnie około 3800 mieszkańców, zarejestrowanych jest też około 100 podmiotów gospodarczych. Głównym ośrodkiem oraz siedzibą władz gminy jest Narew. Jest to malownicza miejscowość położona nad rzeką Narew. Historia Narwi sięga już czasów średniowiecza i pełna jest odniesień do tradycji mieszczańskich. Obecnie Narew zamieszkuje około 1500 mieszkańców.


AKTUALNOŚCI I WYDARZENIA:

narew herb

Dnia 15 października 2021r. Wojewoda Podlaski powołał komisie ds oszacowania strat na obszarach dotkniętych deszczem nawalnym w dniach od 20 lipca do 10 sierpnia 2021 roku na terenie Gminy Narew.

narew herb

 W dniu 19.10.2021 r. Gmina Narew uzyskała pozwolenie na użytkowanie budynku szatni piłkarskiej oraz zadaszonych trybun zlokalizowanych na działce nr geod. 1458/34 przy ul. Mickiewicza w miejscowości Narew.

narew herb

to akcja promująca kino niezależne, a zarazem swoista platforma filmu autorskiego, i artystycznego.

narew herb

przedstawiamy informację Biura Programu "Niepodległa", dotyczące dorocznej akcji "Niepodległa do hymnu".

narew herb

zapraszamy do udziału w badaniu!

narew herb

zapraszamy na spektakl teatralny dla dzieci

narew herb

Zapraszamy na koncert!

narew herb

X edycja Konkursu Historyczno-Literackiego

narew herb

zajęcia plastyczne i rękodzielnicze dla dzieci

narew herb

Podlaska Federacja Organizacji Pozarządowych serdecznie zaprasza Podmioty Ekonomii Społecznej z woj. podlaskiego, w tym Przedsiębiorstwa Społeczne, Fundacje, Stowarzyszenia, Spółdzielnie Socjalne, Ochotnicze Straże Pożarne, Koła Gospodyń Wiejskich do udziału w projekcie pn. „Szkolenia eksperckie dla Podmiotów Ekonomii Społecznej z zakresu zamówień publicznych w województwie podlaskim, warmińsko-mazurskim, lubelskim, mazowieckim i łódzkim", realizowanym w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, Działanie 2.9 Rozwój ekonomii społecznej

narew herb

OD DNIA 6 PAŹDZIERNIKA 2021 ROKU WZNAWIA DZIAŁALNOŚĆ

narew herb

W dniach 25-26 września 2021r. w dolnośląskiej miejscowości Karpacz odbyły się Mistrzostwa Polski U16 w Lekkoatletyce.

narew herb

Podlaski Oddział Wojewódzki NFZ zaprasza serdecznie do skorzystania z pakietów bezpłatnych badań diagnostycznych, które kompleksowo sprawdzą stan zdrowia.

narew herb

w 110 rocznicę osiedlenia się Dykałowiczów w Puchłach

narew herb ytTransmisja sesji Rady Gminy Narew VIII kadencji.

narew herb

oraz podpis posiadacza dowodu osobistego. Dzięki temu dowody osobiste są bardziej bezpieczne.

narew herb

hasło przewodnie nowej kampanii edukacyjnej

narew herb

ogłasza nabory wniosków o powierzenie grantów w ramach projektów grantowych

narew herb

wznawia swoją działalność

narew herb

dot. usunięcia tymczasowej org. ruchu na odcinku DW 685 od msc. Chrabostówka do msc. Nowosady