150856a

DĄB DUNIN
Przybudki gm. Narew
Strażnik Puszczy Białowieskiej
Europejskie Drzewo Roku 2022

 


Szanowni mieszkańcy,

wypełniając obowiązek wynikający z ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach z dnia 13 września 1996 r. art. 3 ust. 3 pkt 1-2 (t. j. Dz. U. z 2023 r, poz.1469 ze zm.) gminy mają obowiązek prowadzenia ewidencji zbiorników bezodpływowych („szamb”), ewidencji przydomowych oczyszczalni ścieków oraz ich aktualizacji.

Aktualizacja prowadzonych ewidencji dokonywana będzie na podstawie zgłoszenia właściciela lub użytkownika nieruchomości, na której zlokalizowany jest zbiornik bezodpływowy lub przydomowa oczyszczalnia ścieków.

W związku z powyższym, Wójt Gminy Narew zwraca się z uprzejmą prośbą do mieszkańców będących właścicielami lub użytkownikami nieruchomości, które nie są podłączone do istniejącej sieci kanalizacyjnej o wypełnienie zgłoszenia dotyczącego posiadanego zbiornika bezodpływowego „szamba” lub przydomowej oczyszczalni ścieków.

ZGŁOSZENIA NALEŻY DOKONAĆ DO DNIA 31 marca 2024r

Zgłoszenia należy dokonać w następujący sposób:

  • bezpośrednio w Urzędzie Gminy w Narwi, ul. Mickiewicza 101, 17-210 Narew.  Referat Gospodarki Komunalnej, pok.14
  • drogą elektroniczną za pośrednictwem Skrytki ePUAP  opatrzony podpisem kwalifikowanym;
  • drogą pocztową na adres: Urząd Gminy Narew, ul. Mickiewicza 101, 17-210 Narew

Druki można pobrać:

Formularz zgłoszenia

Dziękujemy za współpracę!

 


NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA 


O naszej gminie...

gminanarew

Gmina Narew położona jest w południowo-wschodniej części województwa podlaskiego w powiecie hajnowskim. Gmina graniczy od północy z gminą Michałowo, od wschodu z gminą Narewka, od zachodu z gminami Zabłudów i Bielsk Podlaski, zaś od południa z gminami Czyże i Hajnówka. Gmina Narew leży na szlaku drogowym Białystok - Białowieża, w obrębie Puszczy Białowieskiej.

Gmina Narew ma powierzchnię 242 km2, a na jej terenie utworzono 37 sołectw obejmujących 48 miejscowości znajdujących się w granicach Gminy. Gminę zamieszkuje obecnie około 3800 mieszkańców, zarejestrowanych jest też około 100 podmiotów gospodarczych. Głównym ośrodkiem oraz siedzibą władz gminy jest Narew. Jest to malownicza miejscowość położona nad rzeką Narew. Historia Narwi sięga już czasów średniowiecza i pełna jest odniesień do tradycji mieszczańskich. Obecnie Narew zamieszkuje około 1500 mieszkańców.


AKTUALNOŚCI I WYDARZENIA:

narew herb

i uczestniczyć w jedynej w swoim rodzaju fotograficznej i motoryzacyjnej imprezie retro!

narew herb

To będzie już 16 edycja białoruskich festynów z cyklu "I TAM ŻYWUĆ LUDZI" organizowanych przez Muzeum i Ośrodek Kultury Białoruskiej w Hajnówce w partnerstwie z okolicznymi gminami i domami kultury. Przez ostatnie 15 lat Muzeum zorganizowało już ponad 90 takich festynów. Mieszkańcy ponad dziewięćdziesięciu małych miejscowości Podlasia mieli swoje święto z żywą białoruską muzyką, śpiewami i tańcami. Festyny odbywają się bowiem w najmniejszych i coraz bardziej wyludniających się wsiach i miasteczkach Białostocczyzny...

narew herb

Wojsko Polskie zaprasza młodych ochotników do spędzenia części swoich wakacji na dobrowolnym, darmowym i ochotniczym szkoleniu wojskowym pod hasłem „Wakacje z wojskiem". Zaplanowano 3 turnusy szkoleń w całej Polsce. Pierwszy startuje już 10 czerwca. Można wybrać dowolne miejsce i termin. 6000 zł za każdy pełny miesiąc.

narew herb

18 maja 2024 r. reprezentacja trzech sołectw wraz z Wójtem Gminy Narew - Panią Anetą Leonowicz wzięła udział w finale konkursu "Fundusz sołecki - najlepsza inicjatywa”.

narew herb

Uchwalenie Konstytucji 3 Maja uważa się za jedno z najważniejszych i przełomowych wydarzeń w historii Państwa Polskiego. Mimo rozbiorów, przez które nasza Ojczyzna musiała przejść, dokument ten pomagał kolejnym pokoleniom podtrzymywać dążenia do niepodległości.

narew herb

odbędzie się 11 maja

narew herb

przeprowadzonych w dniu 7 maja 2024 r.w siedzibie Urzędu Gminy w Narwi

narew herb ytTransmisja sesji Rady Gminy Narew IX kadencji.

narew herb

Urząd Gminy Narew nie pracuje.

narew herb

W okresie od 22 kwietnia do 28 czerwca 2024 roku realizowane jest Europejskie badanie warunków życia ludności (EU-SILC).